Wystawy czasowe

Cykl wystawienniczy naszego muzeum obejmuje wystawy stałe i czasowe. Wystawa stała eksponowana jest przez cały rok. W jej obrębie prezentujemy obrazy i rzeźby kilkudziesięciu artystów z kręgu paryskiej bohemy. Ponadto od maja do września odbywają się czasowe wystawy prezentujące w monograficznym ujęciu poszczególne sylwetki „Mistrzów École de Paris”.

W muzeum od czasu jego powstania, zrealizowanych zostało dziesięć wystaw:

Większość ekspozycji została wpisana w cykl wystawienniczy „Mistrzowie École de Paris”.