Informacje prasowe – Tamara Łempicka a art déco / Press releases – Tamara de Lempicka and Art Deco

TAMARA ŁEMPICKA A ART DÉCO

Zapraszamy na wystawę Tamary Łempickiej – jednej z najwybitniejszych artystek światowego formatu. Ekspozycja „Tamara Łempicka a art déco” odbędzie się w dniach 17 września – 17 grudnia 2022 w Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie-Jeziornie.

Choć Tamara Łempicka (1898–1980) przez lata uchodziła za ikonę art déco, to twórczość i postawa życiowa malarki dalece wykraczają poza sformułowania ukute przez teoretyków sztuki. Odpowiadają za to manifestowanym w epoce postulatom nowoczesności. Zmysł obserwacji otaczającego ją świata łączyła z niezwykłą precyzją wypowiedzi artystycznej, tradycję z nowoczesnością, a sztukę z modą. Niezwykle świadomie kierowała własną karierą malarską, sięgając przy tym po najnowocześniejsze środki przekazu. Łempicka uchodziła także za jedną z kluczowych postaci emancypacji doby dwudziestolecia międzywojennego.

Po sukcesie wystawy będącej owocem współpracy Muzeum Narodowego w Lublinie z Muzeum Villa la Fleur, konstancińska odsłona ekspozycji stanowić będzie kontynuację niektórych wątków zaprezentowanych w Lublinie, wprowadzając zarazem nowe. Wzbogacona zostanie przy okazji o dodatkowy zestaw dzieł artystki, nie eksponowanych na poprzedniej wystawie.

Pośród ponad siedemdziesięciu prac Tamary Łempickiej prezentowanych na wystawie, zobaczymy obrazy olejne, rysunki oraz grafiki. Oprócz znanych kompozycji szczytowego okresu malarskiego Łempickiej, pojawią się niezwykle rzadko prezentowane wczesne prace studyjne, a także abstrakcyjna twórczość z ostatnich lat życia artystki.

Obiekty pochodzą z francuskich i polskich muzeów państwowych, ale także z prywatnych zbiorów z Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Osobistego charakteru nadają wystawie pamiątki zachowane po artystce oraz dzieła sztuki– użyczone przez rodzinę Tamary Łempickiej. Są pośród nich: obrazy, rysunki, części garderoby i biżuterii oraz fotografie, notatki i korespondencja.

Kuratorzy: Maria Muszkowska, Artur Winiarski (kurator główny)

Wystawa jest realizowana we współpracy z Tamara de Lempicka Estate LLC.

Współorganizator: Muzeum Narodowe w Lublinie

Mecenasem wystawy jest Dantex 

Patronat honorowy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Patronat medialny: artinfo.pl

Villa la Fleur

Szpitalna 14/16

05-510 Konstancin-Jeziorna

www.villalafleur.com

https://www.facebook.com/villalafleurkonstancin

e-mail: info@villalafleur.com

tel.: +48 22 578 41 77

tel.: +48 532 437 501

Aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej i facebooku

TAMARA LEMPICKA AND ART DECO

Tamara de Lempicka and Art Déco, an exhibition of one of the greatest artists worldwide, will run at the Villa la Fleur Museum in Konstancin-Jeziorna from September 17 to December 17, 2022.

Although Tamara de Lempicka (1898–1980) has been regarded as an art déco icon for many years, her creativity and lifestyle largely surpassed any constraints outlined by theorists. The Polish artist seamlessly moved between various definitions of modernity, a movement that flourished in the interwar period. The artist mastered the sensory experience of her surroundings with a precise artistic expression, combining tradition with modernity and fashion with art. She approached her artistic career with a distinctively clear vision, utilizing the most innovative means of expression. Tamara de Lempicka was regarded as one of the key figures of emancipation in the interwar period.

After the success of the exhibition organised by Villa la Fleur in partnership with the National Museum in Lublin, the Konstancin showing will present a continuation of some of the themes explored in Lublin, while simultaneously introducing new ones. The exhibition will also feature additional works by the artist, not included in the previous show.

Over seventy artworks of Tamara de Lempicka will be on view, including oil paintings, drawings and graphic art. Apart from well-known works from the artist’s peak period, the showing will feature rarely exhibited early exploratory work as well as abstract art from the final years of the artist’s life.

The artworks come from the French and Polish state museums as well as private collections in Poland and the United States. A personal touch is given to the exhibition through objects that had belonged to the artist, and artworks lent by the family of Tamara de Lempicka. These include: paintings, drawings, the artist’s clothes, jewellery, photographs, notes and correspondence.

Curators: Maria Muszkowska, Artur Winiarski (main curator)

The exhibition has been organised in collaboration with the Tamara de Lempicka Estate LLC and is sponsored by Dantex Ltd.

Co-organizer: The National Museum in Lublin

Honorary patronage: Museum of the History of Polish Jews POLIN

Media patron: artinfo.pl

Villa la Fleur 

Szpitalna 14/16

05-510 Konstancin-Jeziorna

www.villalafleur.com

https://www.facebook.com/villalafleurkonstancin

e-mail: info@villalafleur.com

tel.: +48 22 578 41 77

tel.: +48 532 437 501

 

For current opening hours see our website and facebook-

8dadce4600774dadbfec3c1a2977fd85-0001