TAMARA ŁEMPICKA A ART DÉCO

 „Tamara Łempicka a art déco”  17 września – 12 marca 2023 

Kuratorzy wystawy: Artur Winiarski, Maria Muszkowska 

 Przez wiele lat twórczość Tamary Łempickiej (1898-1980) interpretowano przede wszystkim w kontekście lat 20. XX w. oraz stylistyki art déco. Jej prace i postawę artystyczną postrzegano jako wyraz dążeń okresu międzywojnia.

Wystawa, organizowana przez Muzeum Villa la Fleur, podejmuje różne, mało akcentowane dotychczas, wątki interpretacyjne związane z twórczością Tamary Łempickiej. Punkt wyjścia dla rozważań nad dorobkiem Łempickiej stanowi kolekcja jej wczesnych rysunków studyjnych. Ekspozycja ukazuje początki pobytu polskiej artystki w Paryżu na tle działań kobiet malarek w środowisku paryskiej awangardy. Podejmuje próbę przybliżenia stosunku Łempickiej do szeroko rozumianego świata mody oraz inspiracji malarstwem włoskim doby renesansu i manieryzmu.

U szczytu popularności swej sztuki, który przypadł na przełom lat 20. i 30. XX w., Tamara Łempicka podjęła szereg działań mających na celu rozpowszechnianie swojego dorobku i wykreowania wizerunku nowoczesnej artystki. Ukazanie działalności Łempickiej w kontekście jej ówczesnej, wynajmowanej na cele reklamowe, nowoczesnej pracowni oraz środowiska Stowarzyszenia Artystów Nowoczesnych (UAM) pozwala lepiej zrozumieć jej strategie artystyczne.

Ekspozycja obejmuje również realizacje Tamary Łempickiej powstałe po II wojnie światowej, gdy artystka odwoływała się między innymi do dorobku surrealistów oraz innych przedstawicieli awangardy artystycznej Nowego Jorku.

Wystawa prezentuje siedemdziesiąt sześć oryginalnych dzieł malarki: obrazów olejnych, rysunków i grafik. Obiekty te pochodzą z francuskich i polskich muzeów państwowych, ale także ze zbiorów prywatnych z Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Osobistego charakteru, nadają wystawie pamiątki po artystce – użyczone przez rodzinę Tamary Łempickiej. Pośród nich odnajdziemy: elementy garderoby, biżuterię, fotografie, notatki i korespondencję.

 

Wystawa czynna w środy, czwartki, soboty i niedziele w godzinach 10.00-18.00

Zakup biletów

Bilety zakupione online mają wejście priorytetowe

Informujemy, że wystawa zlokalizowana jest na poziomie -1 i jest dostępna tylko dla osób poruszających się samodzielnie po schodach