Jerzy Hulewicz (1886 Kościanki – 1941 Warszawa)

W latach 1904–1906 rozpoczął studia artystyczne w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Unierzyskiego. Kontynuował edukację w Paryżu i Monachium. Należał do Koła Artystów Wielkopolskich i poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był też współzałożycielem dwutygodnika literacko-artystycznego „Zdrój”, z którym współpracował Stanisław Przybyszewski. Swoje prace prezentował między innymi na paryskich salonach, w Krakowie, Lwowie, Warszawie i Poznaniu. Sukces odniosły zwłaszcza jego grafiki pokazywane na objazdowej wystawie Związku Polskich Artystów Grafików. Artysta należał do poznańskiej grupy artystycznej Bunt, bliskiej programowo niemieckiemu ekspresjonizmowi. W Warszawie pracował jako redaktor działu literackiego w „Kurierze Porannym” i „Zwierciadle”. Był założycielem prywatnej szkoły malarstwa imienia Zygmunta Waliszewskiego. Wiele jego dzieł zostało zniszczonych w 1944 roku, w czasie powstania warszawskiego.

Wystawy w Villa la Fleur:

Wystawy w Villa la Fleur:

  • Izydor Grzeluk, Przyczynek do twórczości Jerzego Hulewicza, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2002, nr 1/4, s. 227-230.
  • Agnieszka Salamon-Radecka, Jerzego Hulewicza (1886-1941) kłopoty z formizmem : przyczynek do burzliwej historii kontaktów poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, 2018, nr 13, s. 67-73.