Ossip Lubitch (1896 Grodno – 1990 Paryż)

Urodził się w rodzinie kowala. Młodzieńcze lata spędził w Odessie,  gdzie uczęszczał do szkoły plastycznej. W 1919 roku wyjechał do Berlina. Na miejscu pracował przy dekoracji teatrów i kin. W 1923 roku podpisał kontrakt na dekorację kabaretu na paryskim Montmartre. To właśnie ta umowa ostatecznie skłoniła Lubitcha do zamieszkania na stałe w Paryżu. Na miejscu Lubitch obracał się w towarzystwie m.in. Zygmunta Schretra i Léona Indenbauma. W czasie okupacji Francji Lubitch chciał kontynuować swą działalność artystyczną i z tego powodu nie zarejestrował się jako Żyd. Pod koniec wojny został wydany policji. W 1944 roku aresztowano go i przewieziono do Drancy. Zdołał jednak uciec, unikając wywózki do Auschwitz. Jego styl ukształtował się pod wpływem sztuki Paula Cézanne’a, Alberta Marqueta i Henriego Matisse’a. 

Literatura:

  • Lubitch, katalog wystawy, Galerie Durand-Ruel, Paris 1967.