OLGA ROZANOVA (1886 Mielenki – 1918 Moskwa)

Olga Rozanova była rosyjską artystką awangardową, tworzącą w stylach suprematyzmu, neoprymitywizmu i kubofuturyzmu. Swoją edukację artystyczną rozpoczęła w Moskwie. Uczyła się między innymi u Konstantina Juona, gdzie poznała np. Lubow Popową. Jej sztukę jednak zradykalizował Petersburg. To właśnie tam wstąpiła do ugrupowania artystycznego Związek Młodzieży (Союз молодёжи). W  roku 1916 została członkinią grupy Supremus kierowanej przez Kazimierza Malewicza. Uczestniczyła także w wystawach grup awangardowych „Tramwaj V”, „0,10” i „Bubnowyj Walet”.
Prace Rozanovej cechuje oryginalność, która nie pozwala umieścić ich w ścisłych ramach suprematyzmu czy kubofuturyzmu. Jako artystka eksplorowała kolor, będąc świadoma jego kluczowej roli w kompozycji. Eksperymentowała także z typografią, łącząc grafikę z kolażem.
Po rewolucji październikowej objęła kierownictwo działu artystyczno-przemysłowego Komisariatu Oświaty. Zmarła w wieku 32 lat podczas epidemii dyfterytu.