Nikolai Suetin (1897 – 1954 Petersburg)

Nikolai Suetin studiował pod okiem Kazimierza Malewicza w Witebsku. Od 1920 roku wystawiał zarówno w Rosji, jak również poza jej granicami – w Paryżu. W kraju pracował nad dekorowaniem porcelany, zachowując awangardowe tendencje. Suetin pracował także przy projektowaniu wystaw; stał za projektem, między innymi, pawilonów Związku Radzieckiego na wystawach światowych w Paryżu (1937) oraz w Nowym Jorku (1939).

Po śmierci Malewicza w 1935 roku, Suetin wykonał suprematystyczną dekorację trumny swojego nauczyciela, a także autorem jego pomnika nagrobnego.

Zmarł w Leningradzie (obecnie Petersburg) w 1954 roku.