Lubow Popowa (1889  Iwanowskoje – 1924 Moskwa)


Lubow Popowa była rosyjską malarką i projektantką. Urodziła się w zamożnej rodzinie, jej ojciec  był kupcem tekstyliów oraz mecenasem sztuki. Rozpoczęła naukę artystyczną pobierając prywatne lekcje w Moskwie. Po jej długich podróżach po Europie rozwinęła swoje zainteresowania sztuką włoskich prymitywistów i tradycyjnym malarstwem rosyjskim. W latach 1912 – 1913 uczyła się w pracowniach malarzy kubistycznych na francuskiej Académie de La Palette.  Po powrocie do Rosji w 1913 roku pracowała w pracowni Władimira Tatlina. W następnych latach jej prywatna pracownia stała się nowym centrum artystycznym. W 1916 roku, po poznaniu Kazimierza Malewicza, dołączyła do grupy Supermus. Natomiast po rewolucji październikowej dołączyła do Konstruktywistów, porzucając malarstwo sztalugowe i oddając się sztuce użytkowej: projektowaniu tkanin, kostiumów, porcelany. Od 1920 roku wykładała na Wchutiemas, uczelni artystycznej w Moskwie, kształtującej artystów w kierunku wzornictwa i projektowania przemysłowego. Zmarła w 1924 roku, kilka miesięcy po jej śmierci otwarto obszerną wystawę retrospektywną w Instytucie Stroganowa w Moskwie.