Leon Weissberg (1895 Przeworsk – 1943 Majdanek)

W młodości ukończył wiedeńskie liceum klasyczne, gdzie szczególnie zainteresował się rysunkiem, literaturą i muzyką. W wieku szesnastu lat, wbrew woli ojca, wyjechał do Wiednia na studia artystyczne. W 1915 roku został powołany do służby w armii austriackiej. Po wojnie wyjechał na krótko do Berlina, a następnie rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1923 roku udał się do Paryża, gdzie zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Menkesem. razem z nim, Alfredem Aberdamem i Joachimem Weingartem założył Grupę Czterech. W 1925 roku w galerii Sacre du Printemps, należącej do Jana Śliwińskiego, odbyła się pierwsza wystawa jego prac. Nawiązał także kontakt z marszandami Leopoldem Zborowskim i Władimirem Raykisem, przyjaźnił się również z Maurycym Mędrzyckim. W latach 1933–1934 przebywał na południu Francji. W czasie rosnącego antysemityzmu Weissberg podjął inicjatywę stworzenia pierwszego Stowarzyszenia Artystów Żydowskich w Paryżu. W 1943 roku został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego. dzieła z jego paryskiej pracowni uległy rozproszeniu.

Wystawy w Villa la Fleur:

Literatura: 

  • Weissberg, Paris 1980.
  • École de Paris: Le groupe des Quatre, Paris 2000.
  • L. M. Lachenal, L. Weissberg. Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné, sculptéParis 2009.
  • Léon Weissberg 1895–1943. Exposition anniversaire, katalog wystawy, Bibliothèque Polonaise, Paris 2015.