Jupp Wiertz (1888 Akwizgran – 1939 Berlin)

Edukacyjna ścieżka Juppa Wiertza wiodła z Akwizgranu, przez Lipsk do Berlina. W stolicy Republiki Weimarskiej zamieszkał w latach 20., pracując jako ilustrator magazynów modowych (takich jak Die Dame czy Der Junggeselle). Na przełomie lat 20. i 30. zaangażował się w działalność reklamową, projektując plakaty między innymi dla Vogue’a, Lufthansy czy Deutsche Reichsbahnu. To właśnie twórczość plakatowa, promująca niemiecką turystykę, przyniosła mu największą sławę i uznanie.