Jan i Joel Martel (Nantes 1896 – 1966 Paryż)

Ideę współpracy, tak modną w epoce sztuk dekoracyjnych, bliźniakom Janowi i Joëlowi Martel podsunęła natura. Wspólnie tworzyli większość swych prac, sygnując je „J. J. Martel”. Komponowali rzeźby, pomniki i fontanny utrzymane w stylistyce art deco. W swej twórczości chętnie sięgali do złotego porządku, eksperymentowali z różnymi materiałami, m.in. ze szkłem czy cementem. Do najważniejszych realizacji rzeźbiarskiego tandemu należały kubistyczne drzewa prezentowane na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych 1925 roku. Bracia Martel należeli do Stowarzyszenia Artystów Nowoczesnych (Union des Artistes Modernes). Mieszkali w apartamencie projektu Roberta Malleta-Stevensa. Ich częstymi gośćmi byli m.in. Tamara Łempicka i tancerka Nana de Herera. 

Literatura:

  • Joël et Jan Martel: Sculpteurs, 1896-1966, Paris 1996.