Israel Lewin (1903 – 1943)

Otrzymał tradycyjną edukację żydowską. Mając 18 lat udał się w podróż do Polski i Rosji, a następnie do Niemiec i Belgii. W 1924 roku podjął studia na Wyższej Szkole Technicznej. Po kilku miesiącach nauki wyjechał wraz z poetą Abrahamem Shlonskym do Palestyny. Pobyt ten zawyrokował na podjęciu przez Lewina kariery artystycznej. Po przyjeździe do Francji w 1925 roku ostatecznie poświęcił się malarstwu. W 1943 został zatrzymany przez żandarmów w Vichy, a następnie deportowany do Brives i Drancy.

Literatura:

  • Hersch Fenster, Nos artistes martyrs, 2020, s.152-153.