David Ossipovitch Widhopff (1867 Odessa – 1933 Saint-Clair-sur-Epte)

Do Paryża przybył w 1887 roku, po uprzednich studiach na Akademiach Sztuk Pięknych w Odessie i Monachium. W stolicy Francji kontynuował edukację artystyczną w Académie Julian, zapoznając się tam, między innymi, z Mauricem Denis czy Paulem Ransonem. W kolejnych latach podróżował do Brazyli, w której założył Szkołę Sztuk Pięknych. Po powrocie do Paryża zamieszkał na Montmartrze, tworząc ilustracje do paryskich magazynów, takich jak na przykład Le Courrier français. Zaprzyjaźnił się wówczas również z Alfonsem Muchą. Na przełomie wieków Widhopff rozpoczął współpracę z jednym z najsłynniejszych ówczesnych francuskich marszandów – Ambroise Vollardem, dla którego wykonał liczne plakaty. Już za życia ceniona była ogromna finezja i ekspresyjna siła jego dzieł, tak rysunków, jak i obrazów olejnych czy plakatów.