Alfred Aberdam (1894 Lwów – 1963 Paryż)

Alfred Aberdam, Autoportret

Studia artystyczne rozpoczął w 1913 roku w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, musiał jednak je przerwać z powodu wybuchu I wojny światowej. Podczas wojny został zmobilizowany do armii austriackiej, trafił do niewoli i jako jeniec wojenny znalazł się w obozie na Syberii (Irkuck). Po wybuchu Rewolucji Październikowej został włączony w działalność miejscowego Komisariatu Ludowego Sztuk Pięknych i oddelegowany do organizowania szkolnictwa artystycznego; kilka miesięcy spędził w Moskwie i Piotrogrodzie. Na początku lat dwudziestych przez krótki okres przebywał w Wiedniu. W 1921 roku powrócił do Polski, gdzie kontynuował studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Teodora Axentowicza. Na okres studiów krakowskich przypada wiele sukcesów Aberdama: prezentacja prac na wystawach w Warszawie i we Lwowie, otrzymanie pierwszej nagrody, publikacje w przeglądach artystycznych. W latach 1922–1923  Aberdam pobierał nauki w pracowni Alexandra Archipenki w Berlinie. W 1923 roku zamieszkał w Paryżu na Montparnassie. Razem z Zygmuntem Menkesem, Joachimem Weingartem i Leonem Weissbergiem utworzył tzw. Grupę Czterech. W 1944 roku zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Artystów Żydowskich, które miało na celu utworzenie muzeum żydowskiego w Paryżu i wydawanie periodyku poświęconego kulturze żydowskiej. Jego twórczość ewoluowała od obrazów inspirowanych fowizmem i kubizmem poprzez malarstwo ekspresjonistyczne aż do bliskich abstrakcji kompozycji ze schematycznie potraktowaną postacią.

Wystawy w Villa la Fleur:

Wystawy indywidualne –wybór:

  • 1929: Galerie Granoff, Paryż
  • 1932: Muzeum Rzemiosła Artystycznego, Lwów
  • 1949 Galerie des Beaux-Arts, Paryż
  • 1961: Molton Gallery, Londyn
  • 1962: Tel Aviv, Muze’on Tel Aviv

Literatura:  

  • Alfred Aberdam: paintings & gouaches, katalog wystawy, London: Molton Gallery, 1961.
  • Alfred Aberdam, katalog wystawy, Tel Aviv: Muze’on Tel Aviv, 1962.
  • W. George, Poèsie et magie d’Alfred Aberdam, katalog wystawy, Musée du Petit Palais, Genève 1970.
  • Alfred Aberdam, Oeuvre peint, Paris 1990.
  •  École de Paris: Le groupe des Quatre, Paris, 2002.