Abraham Weinbaum (1890 Kamieniec Podolski–1943 obóz koncentracyjny w Sobiborze)

Abraham Weinbaum, Martwa natura ze skrzypcami i kartami Still-life with a Violin and Playing Cards

Studiował malarstwo w Odessie, następnie przeniósł się do Krakowa gdzie kontynuował edukację artystyczną w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych pod opieką Józefa Pankiewicza, który zafascynował go sztuką francuską. Utrzymywał kontakty z lewicowym środowiskiem żydowskim. W 1910 roku przeprowadził się do Paryża. Twórczość malarza prezentowano na paryskich salonach i na wystawach w Belgii. Jeden z jego obrazów został kupiony przez belgijski rząd. Podczas II wojny światowej wraz z rodziną wyjechał do Marsylii. W 1943 roku został aresztowany i ostatecznie przewieziony do obozu zagłady w Sobiborze.

Wystawy w Villa la Fleur: